Uitleg Beleggingen

Uitleg van onze Beleggingen;

Royal Dutch Shell

Koers Royal Dutch Shell €. 11,91

Koers 11 september 2020

Week Optie premie is €. 0,20

Aankoop 100 Aandelen      €.    1.191,00

Eigen inbreng 30%              €.    357,30


Opbrengst optie premie

per maand.                          €.     86,00

Optie premie per jaar.         €. 1.040,00

Dividend per jaar.                €.    135,00         

Gem. Bank & Krediet kst.    €.   350,00


Rendement is 230,90%


Akzo Nobel

Koers Akzo Nobel                  €.  86,70

Koers 11 september 2020

Optie premie is    €. 1,60

Aankoop 100 Aandelen       €. 8.670,00

Eigen inbreng 30%              €.  2.601,00


Opbrengst optie premie

per maand.                          €.    160,00

Optie premie per jaar.         €. 1.920,00

Dividend per jaar.                €.     60,00         


Gem. Bank & Krediet kst.    €.    145,00


Rendement is 70,55%

Philips

Koers Philips.                        €.      40,08

Koers 11 september 2020

Week Optie premie is €. 0,30

Aankoop 100 Aandelen      €.  4.008,00

Eigen inbreng 30%              €.   1.202,40


Opbrengst optie premie

per maand.                          €.     129,00

Optie premie per jaar.         €.  1.548,00

Dividend per jaar.                €.      80,00         


Gem. Bank & Krediet kst.    €.   390,00


Rendement is 103,00%

ArcelorMittal

Koers ArcelorMittal.             €.     10,78

Koers 11 september 2020

Week Optie premie is €. 0,30

Aankoop 100 Aandelen       €. 1.078,00

Eigen inbreng 30%              €.    323,00


Opbrengst optie premie

per maand.                          €.    129,00

Optie premie per jaar.         €. 1.548,00

Dividend per jaar.                €.        -/-         

Gem. Bank & Krediet kst.    €.  360,00


Rendement is 367,80%


Ahold Delhaize

Koers Ahold Delhaize.           €.   26,05

Koers 11 september 2020

Week Optie premie is €. 0,20

Aankoop 100 Aandelen      €. 2.605,00

Eigen inbreng 30%              €.    781,50


Opbrengst optie premie

per maand.                          €.     86,00

Optie premie per jaar.         €. 1.032,00

Dividend per jaar.                €.     35,00         

Gem. Bank & Krediet kst.    €.   370,00


Rendement is 89,19%


AirFrance/KLM

Koers AirFrance/KLM           €.     3,69

Koers 11 september 2020

Optie premie is       €. 0,25

Aankoop 100 Aandelen      €.    369,00

Eigen inbreng 30%              €.     110,70


Opbrengst optie premie

per maand.                          €.      25,00

Optie premie per jaar.         €.    300,00

Dividend per jaar.                €.       -/-         


Gem. Bank & Krediet kst.    €.      99,00


Rendement is 181,57%

De hierboven genoemde fondsen zijn slechts een deel van de totale fondsen in de portefeuille, maar dit geeft een beeld van hoe het rendement is opgebouwd van onze portefeuille. De Amerikaanse aandelen met een call optie premie per week kunnen nog niet worden opgenomen in onze portefeuile, omdat wij daarvoor een Amerikaanse vennootschap moeten oprichten in Amerika. 


De aandelen koop die wij aanbieden dient minimaal €. 50.000,= te zijn althans dient men een pakket aandelen te kopen van minimaal €. 50.000,=, hiervan wordt dan een dividend rendement uitgekeerd van netto  35%. De maandelijkse netto uitkering op basis van een investering van €. 50.000,= is

€. 1.437,50.


De vennootschap Sprokholt Aerdenhoudt & Chedi Waldorff B.V.. behaalt echter een rendement wat veel hoger is dan dat wordt uitgekeerd, dit is om voldoende reserves in de onderneming te houden en de vaste kosten te betalen, daarnaast zal de onderneming ook winst moeten maken.


Nogmaals wordt benadrukt dat beleggen risico's met zich meebrengt dat de eigen investering verloren kan gaan, u dient zelf een inschatting te maken of het reeël is dat de genoemde 8 AEX Fondsen tegelijkertijd faiiliet zouden kunnen gaan.

Gebruik onze beleggingsproducten om arme gezinnen een €. 50,= per maand voor 50 jaar of langer te kunnen geven.


Om een arm gezin in Africa of India €. 50,- per maand te geven, is slechts éénmalig een investering nodig van €. 750,= en na 12 maanden gaan wij het gezin of een door u aan te wijzen goede doel stichting het geld overmaken.

Gebruik onze beleggingsproducten als pensioenpremie om eerder te stoppen met werken of als arbeidsongeschiktheidsverzekering.


Het uitrekenen van een dividend uitkering op termijn is weliswaar maatwerk, maar hieronder volgt een algemeen voorbeeld;

Ook deze investering behelst een minimum bedrag van €. 50.000,=, maar in deze investering kunnen voor 20 personen een pensioen/dividend uitkering worden uitgekeerd. In onderstaand voorbeeld geven wij het reken voorbeeld voor 1 persoon met een investering van €. 2.500,=.

4 jaar na de inleg van €. 2.500,= wordt elke maand een netto pensioen/dividend uitkering uitgekeerd van

€. 1.355,=. Op deze dividend uitkering is al 15% dividend belasting ingehouden, per client wordt tevens bekeken of zij gebruik kunnen maken van een dividend vrijstelling. Het rendement in procenten uitgedrukt is bijzonder hoog omdat 4 jaar het rendement wat wordt behaald niet wordt uitgekeerd maar weer wordt geinvesteerd. Het rendement is 650%.

Gebruik onze beleggingsproducten om een hypotheek te krijgen of om aflossingen op een bestaande hypotheek te doen.


De algemene rekensom om een hypotheek te ontvangen is dat men maximaal 5 x het jaarinkomen kan lenen.

Indien er voor €. 150.000,= aan investering wordt gedaan bij Sprokholt Aerdenhoudt & Chedi Waldorff B.V., wat een maandelijkse netto dividend uitkering oplevert van €. 4.312,50. Hiermee zou bij goedkeuring van de hypotheek bank circa €. 300.000,= aan hypotheek kunnen worden gerealiseerd.


Met een premie van €. 208,33 per maand, na 4 jaar een netto dividend uitkering van €.1.355,= per maand


Indien 20 personen gedurende 1 jaar de €. 208,33 sparen is er aan het einde van het jaar toch de benodigde €. 50.000,= binnen om te investeren. 

Uitleg Basel IV